RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI »Vzdrževanje občinskih cest v občini Ribnica na Pohorju«

21. 6. 2021 Rok D. (OBČINSKA UPRAVA) 179
21.06.2021
Javna naročila
06.07.2021 do 10:00
21.06.2021
JN004172/2021-W01
Povezava
430-6/2021
21.06.2021
Rok Držečnik
rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si
041346414