Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Izvedba GOI del "Fekalna kanalizacija Josipdol" 2. faza

15.09.2020 Rok D. (OBČINSKA UPRAVA) 73
15.09.2020
Javna naročila
30.09.2020 ob 10:00
15.09.2020
JN005694/2020-W01
Povezava
430-1/2020
15.09.2020
Rok Držečnik
rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si
041346414