Občina Ribnica na Pohorju

Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju
Srečko Geč
SI87880300
1358324000
SI56 0137 7010 0011 308
BSLJSI2X
SI56 0137 7577 0309 171
SI11 76767-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 888 05 56
02 888 05 58
obcina@ribnicanapohorju.si

Predstavitev

1998
59
6
1159
Statistični urad RS
Povezava