Ponudba v odkup nepremičnin, ki ležijo v območju predkupne pravice občine - vloga za opredelitev občine o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku