Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov