Skupni organ Koroške - Medobčinski inšpektorat

02 88 12 154
nadja.bezjak@slovenjgradec.si
Nadja Volmajer-Bezjak
Zaposleni
  • inšpektorica, Nadja Volmajer-Bezjak, univ.dipl.prav., območje dela: Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Muta, Občina Vuzenica, Mestna občina Slovenj Gradec