Odbor za družbene dejavnosti, lokalno samoupravo in sodelovanje med občinami

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Alojzij Klančnik
  • član, Rafko Cvetko
  • član, Davorin Grubelnik
  • članica, Katja Hren
  • članica, Jasna Krušič
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Tatjana Marsel
  • Hinko Kramljak
  • Urška Šantl Urh
  • Rolando Helbel
  • Jasna Krušič