Preklic prepovedi vožnje tovornih vozil z osno obremenitvijo nad 4T-2017

11. 4. 2017 23