OPN – Javno naznanilo občinskega prostorskega načrta

4. 6. 2015 15