Javna razgrnitev strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena

29. 1. 2015 39