Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo

24. 10. 2011 6