PREKLIC ZAPORE CEST ZA TOVORNA VOZILA - 2018

3. 5. 2018 Rok D. (OBČINSKA UPRAVA) 598