Obrazložitev sprememb na področju zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018 - NUSZ

2. 7. 2018 Rok D. (OBČINSKA UPRAVA) 541