Zapisnik o delu OVK, ponovne politve za člane OS VE II, ugotovitev izida glasovanja