Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Vojko KLUG
  • član, Branko SEBANC
  • član, Matej ŽIGART