Civilna zaščita Občine Ribnica na Pohorju

Člani
  • Poveljnik, Alojzij KLANČNIK
  • Namestnik poveljnika, Blaž KRISTAN
  • članica štaba, Petra KLEMEN
  • član štaba, Jožef ZAPEČNIK
  • član štaba, Marijan DRŽEČNIK