PROJEKT "OHRANJANJE NARAVNIH IN KULTURNIH VREDNOT OBČINE RIBNICA NA POHORJU"

657
122.508,54 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
82.992,76 €
V teku
Marec 2021
September 2021