Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti »Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ribnica na Pohorju«

18. 6. 2021 Rok D. (OBČINSKA UPRAVA) 170
18.06.2021
Javna naročila
05.07.2021 do 10:00
18.06.2021
JN004132/2021-W01
Povezava
430-0005/2021
18.06.2021
Rok Držečnik
rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si
041346414