POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - REDNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS, 24.4.2022

18. 2. 2022 Nataša U. (OBČINSKA UPRAVA) 130