3. REDNA SEJA OS

Nataša U. (OBČINSKA UPRAVA) 444
Seja je potekala dne 31.01.2023 ob 18.00
Sklic 3. redne seje OS, 31.1.2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
2.TOČKA-Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
3.TOČKA-Potrditev dnevnega reda 3. redne seje OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
4.TOČKA-Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt "Digitalno in trajnostno usmerjeni turistični tokovi Ribnice na Pohorju "DIGITRAJ RIBNICA"
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.TOČKA-Predlog Sklepa o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Ribnica na Pohorju
Klikni tukaj za prikaz prilog
7.TOČKA-Predlog Programa za kulturo Občine Ribnica na Pohorju za obdobje 2023-2026
Klikni tukaj za prikaz prilog
8.TOČKA-Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Ribnica na Pohorju za leto 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik 3. redne seje OS-potrjen
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 04.02.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Ribnica na Pohorju (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 04.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 18.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za vrednotenje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 04.02.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje programov drugih društev in posameznikov v Občini Ribnica na Pohorju (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 04.02.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti
Lokalni program za kulturo v Občini Ribnica na Pohorju za obdobje 2023 - 2026
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Občinska spletna stran (06.02.2023)
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 01.01.2023
Konec veljavnosti: 31.12.2026
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni program kulture v Občini Ribnica na Pohorju za leto 2023
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Občinska spletna stran (06.02.2023)
Datum sprejetja: 31.01.2023
Začetek veljavnosti: 06.02.2023
Konec veljavnosti: 31.12.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost