PREKLIC PREPOVEDI VOŽNJE TOVORNIH VOZIL Z OSNO OBREMENITVIJO NAD 4T

21. 4. 2023 Rok D. (OBČINSKA UPRAVA) 18