11. REDNA SEJA

Nataša U. (OBČINSKA UPRAVA) 71
Seja bo potekala dne 18.06.2024 ob 18.00
Sklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica na Pohorju
Klikni tukaj za prikaz prilog
2 TOČKA-Pregled in potrditev zapisnika 10. redne in 4. dopisne seje OS Občine Ribnica na Pohorju Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
3.TOČKA-Potrditev dnevnega reda 11. redne seje OS Občine Ribnica na Pohorju
Klikni tukaj za prikaz prilog
4.TOČKA-Predstavitev namena in ciljev Občinske celostne prometne strategije Občine Ribnica na Pohorju
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.TOČKA-Predlog cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ribnica na Pohorju Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
6.TOČKA-Predlog cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ribnica na Pohorju Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
7.TOČKA-Predlog cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja pokopališča v Občini Ribnici na Pohorju Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
8.TOČKA-Predlog cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe na območju Občine Ribnica na Pohorju Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
9.TOČKA-Poročilo Nadzornega odbora Občine Ribnica na Pohorju o izvedbi nadzora za leto 2023 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
11.TOČKA-Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju - skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
12.TOČKA-Predlog Investicijskega program (IP)za projekt "Obnova lokalne ceste LC319851 (Hudi Kot) - modernizacija cest" Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
13.TOČKA-Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projetka (DIIP) za projekt "Center skupnih dejavnosti" Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
14.TOČKA-predlog oblikovanja oddelkov in predlog sistemizacije delovnih mest v VVE pri OŠ Ribnica na Pohorju za šolsko leto 2024/25 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
15.TOČKA-Predlog cen programov v VVE pri OŠ Ribnica na Pohorju z veljavnostjo od 1.9.2024 do 31.12.2024 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
16.TOČKA-Predlog sistemizacije delovnih mest za prevoz otrok s šolskima kombijema v OŠ Ribnica na Pohorju za šolsko leto 2024/25 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
17.TOČKA-Predlog Celostne prometne strategije Koroške regije (Regijska celostna prometna strategija - RCPS) Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
18.TOČKA-Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
19.TOČKA-Obravnava letnih poročil za leto 2023 in seznanitev s Programi dela in finančnimi načrti javnih zavodov in drugih za leto 2024 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
20.TOČKA-Poročilo župana
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov