Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva