Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva