Pravilnik za vrednotenje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva