Pravilnik za vrednotenje programov kulture v občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva